menu
skonfiguruj dom znajdź mieszkanie
3

ZADBAJ
O NAJKORZYSTNIEJSZE
WARUNKI UMOWY

Podpisanie umowy to moment zwrotny w procesie zakupu mieszkania. Dobrze skonstruowana, czytelna i zrozumiała umowa to gwarancja bezpieczeństwa i pewności inwestycji.

UMOWA
DEWELOPERSKA

Zgodnie z obowiązującą obecnie Ustawą Deweloperską, umowa z deweloperem zawierana jest zawsze w formie aktu notarialnego. Kwestię tę dokładnie reguluje art.26.1. ustawy.

Umowa określa m.in.:

  • cenę nieruchomości;
  • pełną charakterystykę nieruchomości;
  • termin rozpoczęcia i zakończenia prac danego przedsięwzięcia deweloperskiego;
  • termin przeniesienia na nabywcę praw do nieruchomości;
  • warunki odstąpienia od umowy;
  • kary umowne;
  • a także zobowiązania ze strony nabywcy nieruchomości, w szczególności:
    harmonogram i wysokości płatności.

UMOWA
PRZENOSZĄCA
WŁASNOŚĆ

Po ostatecznym odebraniu nieruchomości, które powinno być potwierdzone protokołem odbiorczym, podpisujemy umowę przenoszącą własność (w formie aktu notarialnego). Na tej podstawie możliwe jest m.in. ustanowienie hipoteki (jeśli mieszkanie zostało kupione na kredyt), jak również wyodrębnienie lokalu i założenie dla niego księgi wieczystej.

Od tego momentu możliwe jest np.: wynajęcie lokalu, jego sprzedaż, jak również uczestnictwo w obradach wspólnoty mieszkaniowej. Koszty aktu notarialnego ponosi Klient.