Zrealizowane inwestycje

Roosh

termin realizacji II kwartał 2018
lokalizacja inwestycji ul. Chorwacka 33 i 35
Wrocław 51-107
ceny już od inwestycja sprzedana