Zrealizowane inwestycje
Wygodne
miejsce
do życia
liczba mieszkań: 76
Nazwa inwestycji:

Skarbowców 117-123 - Inkom S.A.

termin realizacji 2004 rok
lokalizacja inwestycji ul. Skarbowców 117-119 i 121-123

Opis

Dwa budynki mieszkalne
których nowoczesna i przyjazna mieszkańcom architektura na stałe wpisała się w krajobraz tej części Krzyków.