Kodeks PZFD

KODEKS
PZFD

Jako członek Polskiego Związku Firm Deweloperskich INKOM SA przestrzega zasad określonych w Kodeksie Dobrych Praktyk. Jest to dokument, który wyznacza standardy jakości, uczciwości i rzetelności, jakimi powinny kierować się godne zaufania firmy deweloperskie. Dla klientów to gwarancja, że sięgają do oferty sprawdzonych i bezpiecznych partnerów.

Główne założenia
kodeksu to:

  1. Firma deweloperska udostępni klientowi kompleksowe informacje o projekcie inwestycji.
  2. Firma zapewni profesjonalną pomoc przy realizacji indywidualnego projektu, ale nie podejmie się realizacji, jeżeli uzna, iż nie jest w stanie wykonać inwestycji terminowo i profesjonalnie.
  3. Firma powinna zapewnić odpowiednie ubezpieczenie inwestycji.
  4. Umowa z klientem powinna być sformułowana w zrozumiały sposób.
  5. Firma będzie prowadzić prace zgodnie z umową zawartą z klientem i zobowiązuje się informować go na bieżąco o postępach prac.
  6. Jeżeli pojawią się opóźnienia mogące mieć wpływ na dotrzymanie terminu realizacji, klient powinien być jak najszybciej o tym poinformowany.
  7. Jeżeli w trakcie realizacji powstały dodatkowe koszty, firma powinna uprzedzić o tym fakcie klienta.
  8. Klientowi zostaną wręczone odpowiednie instrukcje i gwarancje oraz zostanie on poinformowany o zasadach prowadzenia prac konserwacyjnych.
  9. Niezwłocznie zostanie ustalona data usunięcia usterek, które mogą pojawić się w okresie gwarancji lub rękojmi.