Dokumenty potrzebne do kredytu hipotecznego – lista 2021

Skompletowanie dokumentów potrzebnych do kredytu hipotecznego, często stanowi spory problem dla osób, które chcą posiadać swoje cztery kąty. Poza dowodem osobistym oraz wnioskiem kredytowym, należy przedłożyć poświadczenia, na podstawie których bank zweryfikuje zdolność kredytową oraz oceni ryzyko związane z udzieleniem kredytu. Dokumenty są związane z kredytobiorcą oraz mieszkaniem, które chce zakupić. Znaczenie ma podstawa uzyskiwanych dochodów: umowa o pracę, renta, emerytura, umowa o dzieło lub zlecenie.  Jaki komplet dokumentów najczęściej jest wymagany w procedurach udzielania kredytu hipotecznego przez banki?

Dokumenty potrzebne do kredytu hipotecznego dotyczące kredytobiorcy

Dokumenty potrzebne do kredytu hipotecznego w pewnym stopniu są uzależnione od polityki kredytowej danego banku. Jednak w większości przypadków wymogi bywają podobne. Jakie dokumenty są najczęściej wymagane, by otrzymać kredyt na zakup mieszkania?

Dokumenty do kredytu dla osób zatrudnionych na etacie

Aby kupić mieszkanie na kredyt, należy dostarczyć do banku następujące dokumenty:

 • zaświadczenie o zarobkach i zatrudnieniu – wystawia je pracodawca, warto zgłosić potrzebę jego uzyskania odpowiednio wcześniej. Trzeba dokładnie zapoznać się oczekiwaniami, ponieważ banki najczęściej wymagają zaświadczenia o wynagrodzeniu miesięcznym. Jednak może zdarzyć się, że potrzebne będzie zaświadczenie o zarobkach kwartalnych – czyli za 3 miesiące. Pracodawca może uwzględnić premie oraz dodatki. Na zaświadczeniu obowiązkowo musi znaleźć się data wystawienia, ponieważ ma ono ważność przez określony czas. Zaświadczenie o zatrudnieniu musi zawierać datę rozpoczęcia pracy oraz rodzaj umowy o pracę (na czas określony lub nieokreślony). W niektórych przypadkach bank może wymagać podania czasu pracy oraz stanowiska.
 • wyciąg z konta bankowego – to kolejny dokument, który jest potrzeby, aby zaciągnąć kredyt hipoteczny. Bank może wymagać dostarczenia wyciągu za ostatnie 3, 6 lub nawet 12 miesięcy. Wyciąg umożliwia w znacznym stopniu weryfikację sytuacji finansowej kredytobiorcy i zmniejsza ryzyko związane z udzielaniem kredytu. Bank może sprawdzić systematyczność wpływu wynagrodzenia, które powinno pochodzić od tego samego pracodawcy. Ponadto, porównuje czy jego kwota jest taka sama, jak na zaświadczeniu o zarobkach. Zawarte są w nim wszystkie operacje przeprowadzane na danym rachunku bankowym, np. wpłaty wynagrodzenia, opłaty rachunków, przelewy za ewentualne raty, itd. W zasadzie, im więcej operacji i dłuższy okres czasu istnienia konta, tym wiarygodniej wygląda ono dla banku. 
 • deklaracja PIT – 37 za ostatni rok – to kolejny dokument, którego może wymagać bank w celu weryfikacji uzyskanych przychodów. Deklarację można uzyskać we właściwym urzędzie skarbowym.
 • świadectwo pracy lub umowa o pracę – to dokumenty do kredytu hipotecznego, których bank również może wymagać. Nie zawsze jednak tak jest, ponieważ zależy to od indywidualnej polityki kredytowej banku. Najczęściej świadectwo jest wymagane od kredytobiorców, którzy w ostatnich miesiącach zmienili zakład pracy. W takim przypadku bank może zażądać umowy o pracę od obecnego pracodawcy. 

Dokumenty do kredytu hipotecznego dla osób na rencie lub emeryturze

Kredyt hipoteczny mogą uzyskać także osoby pobierające świadczenia emerytalne lub rentowe. W takich przypadkach banki wymagają najczęściej następujących dokumentów:

 • dokument potwierdzający prawo do uzyskania świadczenia, jego wysokości oraz okres trwania (w przypadku renty) – takie zaświadczenie można uzyskać od instytucji, która wypłaca dane świadczenie. W Polsce jest nią ZUS lub KRUS 
 • poświadczenie wypłaty świadczenia i jego wysokości za ostatni okres –  może być nim odcinek wydawany przy pobieraniu emerytury lub renty, a także wyciąg operacji na koncie bankowym w danym przedziale czasowym

Dokumenty do kredytu dla osób na kontrakcie sportowym lub menedżerskim

 • oświadczenie o uzyskiwanych dochodach – wystawia je osoba starająca się o zaciągnięcie kredytu hipotecznego, zgodnie ze wzorem podanym przez bank
 • zaświadczenie o dochodach – wydaje je firma lub instytucja, która zatrudnia kredytobiorcę. Ważny jest okres podany przez bank, w którym kredytobiorca otrzymywał wynagrodzenie
 • umowa lub kontrakt – należy przedstawić oryginalne dokumenty do wglądu

Dokumenty potrzebne do kredytu hipotecznego dla osób pracujących na umowie o dzieło lub zlecenie

O kredyt hipoteczny na zakup mieszkania mogą starać się również osoby zatrudniona na umowie o dzieło lub zlecenie. Najczęściej wymagane dokumenty to:

 • oświadczenie o uzyskiwanych dochodach z tytułu umów cywilnoprawnych (umowa o dzieło lub zlecenie)
 • zaświadczenie o dochodach – wystawione przez pracodawcę
 • potwierdzona deklaracja podatkowa PIT za zeszły rok kalendarzowy
 • inne dokumenty poświadczające zarobki z ostatnich 12 miesięcy – mogą nimi być umowy, choć nie zawsze są wymagane
 • wyciąg z rachunku bankowego – najczęściej z ostatnich 12 miesięcy, potwierdzający wpłaty wynagrodzenia od pracodawców

Dokumenty do kredytu hipotecznego dotyczące nieruchomości

Rodzaj dokumentów potrzebnych, aby zakupić mieszkanie na kredyt zależy od etapu budowy lub całkowitego wykończenia mieszkania (ewentualnie mogą trwać prace wykończeniowe). Dokumenty, których może wymagać bank w celu zaciągnięcia kredytu hipotecznego to:

 • umowa deweloperska – może nią być: umowa przedwstępna sporządzona przez notariusza (ewentualnie w formie cywilno-prawnej) lub umowa rezerwacyjna w formie cywilno-prawnej. Należy podpisać ją z deweloperem lub osobą, która posiada pełnomocnictwo w danej firmie.
 • potwierdzenie wpłaty wkładu własnego na rzecz dewelopera – można je uzyskać od dewelopera 
 • decyzja o pozwoleniu na użytkowanie lub potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia do użytkowania dla budynku, w którym znajduje się dane mieszkanie,
 • wypis z KRS (Krajowego Rejestru Sądowego) dewelopera – można go uzyskać od dewelopera lub w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • wydruk z CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) z numerem NIP i REGON dewelopera
 • pełnomocnictwa osób, które reprezentują dewelopera, w razie gdy ich dane osobowe nie są zamieszczone – można je uzyskać w Krajowym Rejestrze Sądowym, w wydziale rejestrowym sądu rejonowego, który jest właściwy ze względu na siedzibę dewelopera
 • promesa banku wskazująca na bezobciążeniowe wyodrębnienie nieruchomości – to dokument wydawany przez bank, który udzielił deweloperowi kredyt na realizację inwestycji (w tym przypadku chodzi o mieszkania). Jeżeli na nieruchomości została ustanowiona hipoteka, to każdy lokal (mieszkanie) wyodrębnione do osobnej księgi wieczystej również zostałby obciążony hipoteką. Dlatego w takim przypadku bank wydaje oświadczenie, że jeśli zostaną spełnione podane warunki, to przed podpisaniem końcowej umowy zakupu mieszkania przez kredytobiorcę, bank dostarczy kolejne oświadczenie, w którym wyrazi zgodę na to, aby zakupione mieszkanie nie zostało obciążone hipoteką.

To najczęściej wymagane dokumenty przez bank potrzebne do uzyskania kredytu hipotecznego. Warto mieć na uwadze, że decyzje o udzieleniu kredytu są podejmowane indywidualnie dla kredytobiorcy. Dlatego w przypadku wątpliwości związanej z ryzykiem kredytowym, bank może zażądać dodatkowych zaświadczeń lub innych dokumentów. W takiej sytuacji informuje o tym już na początku lub w trakcie załatwiania formalności kredytowych. 

Masz pytania?

Napisz do nas

  * Pole obowiązkowe